Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Охранително обследване

В основата на комплекса от дейности по оперативното осигуряване на охранителната дейност стои постоянния контрол за дейността на охранителните звена и незабавната реакция съгласно българското законодателство.

Предложенията за охрана на всеки конкретен обект се изготвят след извършване на детайлно охранително обследване, като организацията на охраната /по постове и маршрути, смени, въоръжение, комуникации/ и указанията за тактиката на действие при различни екстремални ситуации са изцяло съобразени със спецификата на предмета на дейност на Възложителя. Същите подлежат на промяна, ако възникнат допълнителни изисквания от страна на Възложителя.

Добре подготвените ни специалисти анализират и ръководят конкретните дейности по осигуряване безопасността и охраната на Възложителя, като:

Прочети още: Охранителни обследвания