Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Услуги

БОС – ИТ ЕООД разполага с възможности за охрана с високоефективна, съвременна сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника, като изпълнява следните видове дейности:

  • Проектиране, монтаж и експлоатация на сигнално-охранителни системи и системи за контрол на достъпа;
  • Проектиране, изграждане и експлоатация на системи за наблюдение и видеоконтрол;
  • Проектиране, изграждане и експлоатация на системи за периметрова охрана;
Прочети още: ОХРАНА СЪС СОД

Ние работим за Вас 24/7/365 дни в годината

В нашият център са съвместими и работят над 80 % от наличната на българският секюрити пазар системи, техника и протоколи.

В това число системите за пожароизвестяване и пожарогасене , видеонаблюдение .

Прочети още: МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР

Всички охранители на БОС ИТ ЕООД са лицензирани съгласно Закона за частната охранителна дейност.

БОС ИТ ЕООД е една от малкото фирми, внедрила в своята работа при избор на служители и подготовката им професионалните стандарти от ИСОК ( информационната система за оценка на компетенциите ).

Охранителният състав се подбира конкретно за всеки обект, в зависимост от неговата специфика. Охранителите са снабдени с всички необходими технически средства и въоръжение за изпълнение на поставените задачи.  Допълнителна гаранция за високо качество е това, че всички служители подлежат на различни форми на денонощен контрол по време на изпълняване на служебните задължения.
Непрекъснато инвестираме в различни обучения ,така че да успеем да отговорим на високите стандарти на нашите клиенти.

Прочети още: Физическа охрана

БОС ИТ ЕООД има издаден лиценз за осъществяване на дейността си на територията на цялата страна, като разполага с развита национална мрежа. По този начин фирмата може да реагира своевременно при необходимост от охрана във всяка точка на страната или при гарантиране сигурността на мероприятия, които изискват присъствие в различни градове. Това редуцира разходите по командировка, настаняване и транспорт на охранителите и на практика значително намалява крайната цената на предлаганата услуга за нашите клиент

Охраната на всяко събитие изисква специфичен подход, който да включва достатъчно ефективни мерки за сигурност. Тези мерки трябва да предвиждат справянето с всякаква възможна ситуация и същевременно да дават достатъчно свобода за провеждането на събитието

Прочети още: Охрана на масови мероприятия