Общи условия за ползване

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия имат за цел да регламентират ползването на уебсайта на "Бюро за охрана и сигурност-ИТ" ЕООД /"БОС-ИТ" EООД/, наричан по-нататък "БОС-ИТ". Чрез зареждането на интернет страниците на сайта Вие се съгласявате с тях и се задължавате да ги спазвате. "БОС-ИТ" може периодично да извършва промени в тях, като при всяко зареждане на този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия. Всеки потребител има право да не разглежда този сайт, в случай, че не е съгласен с настоящите общи условия.

Този уебсайт е собственост и се поддържа от "Бюро за охрана и сигурност-ИТ" ЕООД /"БОС-ИТ" EООД/ е дружество с ограничена отговорност и самостоятелно юридическо лице, вписано в регистъра за търговските дружества през 2004г. със съдебно решение на Софийски градски съд и притежава Лиценз за извършване на охранителна дейност № 513/16.02.2005г. на територията на цялата страна. Адрес на управление бул. "Ал. Стамболийски" №227, ет. 1, ПК: 1309, София. Телефон : +359 (2) 820 62 37; +359 (2) 820 65 73, Факс : +359 (2) 820 63 01, Email : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Общите условия за ползване на уебсайта на "БОС-ИТ" се отнасят само за този сайт. Той съдържа връзки към други уебсайтове в Интернет, в които може да има условия, различни от настоящите. В случай че посещавате тези други уебсайтове е необходимо да се запознаете и с техните условия. Клъстерът не носи отговорност за собствеността и операторите на тези уебсайтове, както и за услугите, предоставени чрез тях, нито за тяхното съдържание.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информацията се използва без смислова редакторска намеса, единствено за лични цели при спазване на всички авторски и други права на интелектуална собственост и посочване на първоизточника. Нямате право да премахвате предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала. Уебсайтът и съдържанието му /в цялост или отделни негови части/ не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявани или излъчвани за търговски цели.

Не е разрешено посещаването на уебсайта с автоматични средства с цел системно извличане на информация за него или за функционално привързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт. Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда уебсайта или част от него в рамките на друг уебсайт.

ОТГОВОРНОСТ

Вие ползвате и разглеждате този уебсайт на Ваша отговорност. "БОС-ИТ" не носи отговорност за каквито и да е загуби, преки или косвени, произтичащи от ползването на уебсайта (включително отговорност за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този уебсайт). Той не носи отговорност и за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

"БОС-ИТ" ще направи максималното за защитата и предпазването на потребителите от вреда, но не гарантира и не носи отговорност за никакви вреди на Вашето компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, ползване или разглеждане на уебсайта или ползване на съдържанието му.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

При зареждане на уебсайта на "БОС-ИТ", сървърът автоматично записва техническите данни за Вашия достъп, като например Вашия IP адрес, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Тези данни се използват за анализиране кои секции на сайта представляват най-голям интерес, с цел да се подобри съдържанието и да се направи сайта по–интересен и по–удобен за ползване от потребителя, както и за решаване на технически проблеми във възможно най-кратък срок.

ДРУГИ

За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Общите условия за ползване на уебсайта на Индустриален клъстер „Сигурност“ се отнасят само за този сайт. Той съдържа връзки към други уебсайтове в Интернет, в които може да има условия, различни от настоящите. В случай че посещавате тези други уебсайтове е необходимо да се запознаете и с техните условия. Клъстерът не носи отговорност за собствеността и операторите на тези уебсайтове, както и за услугите, предоставени чрез тях, нито за тяхното съдържание.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информацията се използва без смислова редакторска намеса, единствено за лични цели при спазване на всички авторски и други права на интелектуална собственост и посочване на първоизточника. Нямате право да премахвате предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала. Уебсайтът и съдържанието му /в цялост или отделни негови части/ не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявани или излъчвани за търговски цели.

Не е разрешено посещаването на уебсайта с автоматични средства с цел системно извличане на информация за него или за функционално привързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт. Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда уебсайта или част от него в рамките на друг уебсайт.

ОТГОВОРНОСТ

Вие ползвате и разглеждате този уебсайт на Ваша отговорност. Клъстерът не носи отговорност за каквито и да е загуби, преки или косвени, произтичащи от ползването на уебсайта (включително отговорност за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този уебсайт). Той не носи отговорност и за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Клъстерът ще направи максималното за защитата и предпазването на потребителите от вреда, но не гарантира и не носи отговорност за никакви вреди на Вашето компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, ползване или разглеждане на уебсайта или ползване на съдържанието му.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

При зареждане на уебсайта на Клъстера, сървърът автоматично записва техническите данни за Вашия достъп, като например Вашия IP адрес, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Тези данни се използват за анализиране кои секции на сайта представляват най-голям интерес, с цел да се подобри съдържанието и да се направи сайта по–интересен и по–удобен за ползване от потребителя, както и за решаване на технически проблеми във възможно най-кратък срок.

ДРУГИ

За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.